ZOFIA ZDUN (1935). ŚWIADEK HISTORII

ZOFIA ZDUN (1935)
ŚWIADEK HISTORII
HASŁA W LEKSYKONIE (2)