STANISŁAW ZAWIŚLAK (1930). ŚWIADEK HISTORII

STANISŁAW ZAWIŚLAK (1930)
ŚWIADEK HISTORII
HASŁA W LEKSYKONIE (3)