KAZIMIERZ ZAMOJSKI (1929-2017). ŚWIADEK HISTORII

KAZIMIERZ ZAMOJSKI (1929-2017)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (8)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (6)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
EMILIA ZAMOJSKA, MATKA KAZIMIERZA ZAMOJSKIEGO