GENOWEFA ZAMOJSKA (1931). ŚWIADEK HISTORII

GENOWEFA ZAMOJSKA (1931)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (11)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (3)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA OGÓLNOROLNICZEGO KURSU DWUZIMOWEGO–TRZYZIMOWEGO PRZEZ GENOWEFĘ ZAMOJSKĄ