IRENA ZAMOŚCIŃSKA (1929). ŚWIADEK HISTORII

IRENA ZAMOŚCIŃSKA (1929)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
HASŁA W LEKSYKONIE (10+)