ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY (1926). ŚWIADEK HISTORII

ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY (1926)
ŚWIADEK HISTORII