WACŁAW ZABIELSKI (1928). ŚWIADEK HISTORII

WACŁAW ZABIELSKI (1928)
ŚWIADEK HISTORII