EUGENIA ZŁOTKO (1932). ŚWIADEK HISTORII

EUGENIA ZŁOTKO (1932)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (4)