HANNA WYSZKOWSKA (1930). ŚWIADEK HISTORII

HANNA WYSZKOWSKA (1930)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (7)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (11)
BIBLIOTEKA (3)
HASŁA W LEKSYKONIE (6)
DODATKOWE INFORMACJE
KALENDARIUM OŚRODKA (3)
MATERIAŁY DODATKOWE ZWIĄZANE ZE ŚWIADKIEM HISTORII
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
UCZNIOWIE SZKOŁY POWSZECHNEJ PRZY ULICY DOLNEJ PANNY MARII W LUBLINIE