ZOFIA WRONKO-MITRUT (1938). ŚWIADEK HISTORII

ZOFIA WRONKO-MITRUT (1938)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (17)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
BIBLIOTEKA (1)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
JACEK ABRAMOWICZ, DANUTA WÓJTOWICZ-TARCZYDŁO I ZOFIA WRONKO-MITRUT