MARIA WRĘGA (1941). ŚWIADEK HISTORII

MARIA WRĘGA (1941)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH