JAN WOJCIESZCZUK (1951). ŚWIADEK HISTORII

JAN WOJCIESZCZUK (1951)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (3)
HASŁA W LEKSYKONIE (3)