JERZY WOĆ (1933). ŚWIADEK HISTORII

JERZY WOĆ (1933)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (49)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
HASŁA W LEKSYKONIE (1)