JERZY WITESKA (1941). ŚWIADEK HISTORII

JERZY WITESKA (1941)
ŚWIADEK HISTORII