WACŁAWA WICZOŁEK (1926). ŚWIADEK HISTORII

WACŁAWA WICZOŁEK (1926)
ŚWIADEK HISTORII
HASŁA W LEKSYKONIE (10+)