ZDZISŁAW WIATER (1936). ŚWIADEK HISTORII

ZDZISŁAW WIATER (1936)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH