JÓZEF WIŚNIEWSKI (1929). ŚWIADEK HISTORII

JÓZEF WIŚNIEWSKI (1929)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (5)
KALENDARIUM LUBLINA (1)