CZESŁAW WALESA (1934). ŚWIADEK HISTORII

CZESŁAW WALESA (1934)
ŚWIADEK HISTORII