WŁADYSŁAWA WALCZAK (1928). ŚWIADEK HISTORII

WŁADYSŁAWA WALCZAK (1928)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH