SYMCHA WAJS (1911-1999). ŚWIADEK HISTORII

SYMCHA WAJS (1911-1999)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (51)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (4)
BIBLIOTEKA (14)
HASŁA W LEKSYKONIE (10+)
KALENDARIUM OŚRODKA (2)
MATERIAŁY DODATKOWE ZWIĄZANE ZE ŚWIADKIEM HISTORII
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
LUBLIN. RUINY DZIELNICY ŻYDOWSKIEJ