GENOWEFA WACH (1924). ŚWIADEK HISTORII

GENOWEFA WACH (1924)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
HASŁA W LEKSYKONIE (1)
MATERIAŁY DODATKOWE ZWIĄZANE ZE ŚWIADKIEM HISTORII