STEFANIA WÓJCIK (1944). ŚWIADEK HISTORII

STEFANIA WÓJCIK (1944)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (2)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (3)