MIECZYSŁAW TROCHIMIUK (1936). ŚWIADEK HISTORII

MIECZYSŁAW TROCHIMIUK (1936)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH