JOANNA TROĆ (1929). ŚWIADEK HISTORII

JOANNA TROĆ (1929)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH