RYSZARD TRACZ (1921-2017). ŚWIADEK HISTORII

RYSZARD TRACZ (1921-2017)
ŚWIADEK HISTORII