ZOFIA TARKA (1922). ŚWIADEK HISTORII

ZOFIA TARKA (1922)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH