JAN SZYSZ (1929). ŚWIADEK HISTORII

JAN SZYSZ (1929)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (3)