JAN SZYSZ (1929). ŚWIADEK HISTORII

JAN SZYSZ (1929)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (3)