KAZIMIERZ SZYMAŃSKI (1929). ŚWIADEK HISTORII

KAZIMIERZ SZYMAŃSKI (1929)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (12)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (6)