WACŁAW SZYBALSKI (1921). ŚWIADEK HISTORII

WACŁAW SZYBALSKI (1921)
ŚWIADEK HISTORII