WALDEMAR SZWAYKOWSKI (1930). ŚWIADEK HISTORII

WALDEMAR SZWAYKOWSKI (1930)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (8)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
KRYSTYNA MODRZEWSKA