IZYDOR SZNAJDMAN (1919-2003). ŚWIADEK HISTORII

IZYDOR SZNAJDMAN (1919-2003)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (8)
BIBLIOTEKA (1)
HASŁA W LEKSYKONIE (10+)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
RÓŻA FISZMAN-SZNAJDMAN, CHAJA GOŁDA TRAJNIN (Z DOMU FISZMAN) I IZAAK SZNAJDMAN