IZYDOR SZNAJDMAN (1919-2003). ŚWIADEK HISTORII

IZYDOR SZNAJDMAN (1919-2003)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (8)
BIBLIOTEKA (1)
HASŁA W LEKSYKONIE (10+)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
RODZINA SZNAJDMANÓW: IZAAK (IZYDOR), ROJZA (RÓŻA), SERLA (ZOFIA), MICHAŁ