MAREK SZEWCZYK (1952). ŚWIADEK HISTORII

MAREK SZEWCZYK (1952)
ŚWIADEK HISTORII