BARBARA SZCZEPIŃSKA KUBICZ (1937). ŚWIADEK HISTORII

BARBARA SZCZEPIŃSKA KUBICZ (1937)
ŚWIADEK HISTORII