LESZEK SZCZEPAŃSKI (1933). ŚWIADEK HISTORII

LESZEK SZCZEPAŃSKI (1933)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (26)
HASŁA W LEKSYKONIE (1)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
PAŃSTWO SZCZEPAŃSCY Z SYNEM LESZKIEM NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU W LUBLINIE