CZESŁAWA SZCZEPAŃSKA (1939). ŚWIADEK HISTORII

CZESŁAWA SZCZEPAŃSKA (1939)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH