KRYSTYNA SZCZAWIŃSKA (1928). ŚWIADEK HISTORII

KRYSTYNA SZCZAWIŃSKA (1928)
ŚWIADEK HISTORII