STANISŁAW SZATKOWSKI (1923). ŚWIADEK HISTORII

STANISŁAW SZATKOWSKI (1923)
ŚWIADEK HISTORII