HALINA SZAL (1949). ŚWIADEK HISTORII

HALINA SZAL (1949)
ŚWIADEK HISTORII
Relacja dostępna jest w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN".
Kontakt
Zapoznaj się z zasadami udostępniania relacji mówionych
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (1)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
BIBLIOTEKA (3)