BOLESŁAW SZACOŃ (1929). ŚWIADEK HISTORII

BOLESŁAW SZACOŃ (1929)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (4)