ANDRZEJ SZACMAJER (1940). ŚWIADEK HISTORII

ANDRZEJ SZACMAJER (1940)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (3)