ADAM SULAK (1927). ŚWIADEK HISTORII

ADAM SULAK (1927)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
HASŁA W LEKSYKONIE (2)