LUCJAN STERNIK (1926). ŚWIADEK HISTORII

LUCJAN STERNIK (1926)
ŚWIADEK HISTORII
HASŁA W LEKSYKONIE (1)
MATERIAŁY DODATKOWE ZWIĄZANE ZE ŚWIADKIEM HISTORII