TEODOZJA STEFAŃCZYK (1929). ŚWIADEK HISTORII

TEODOZJA STEFAŃCZYK (1929)
ŚWIADEK HISTORII