JERZY STARNAWSKI (1922). ŚWIADEK HISTORII

JERZY STARNAWSKI (1922)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH