JÓZEFA MARIA STANEK (1930). ŚWIADEK HISTORII

JÓZEFA MARIA STANEK (1930)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH