NATALIA STACHURA (1925). ŚWIADEK HISTORII

NATALIA STACHURA (1925)
ŚWIADEK HISTORII