ZOFIA STACHIRA (1935). ŚWIADEK HISTORII

ZOFIA STACHIRA (1935)
ŚWIADEK HISTORII