WALDEMAR STĘPIEŃ (1940). ŚWIADEK HISTORII

WALDEMAR STĘPIEŃ (1940)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (24)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (3)
HASŁA W LEKSYKONIE (2)